Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

1 września 2023


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie informuje że w dniach od 1.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 600 zł. Do naliczenia stypedium szkolnego bierze się pod uwagę dochody pobrane w miesiącu sierpniu 2023 r.

 

Wnioski do pobrania w siedzibie GOPS oraz poniżej w załączniku.

line

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024

22 sierpnia 2023


line

Sprawozdania finansowe GOPS

9 maja 2023


Sprawozdania finansowe GOPS

line

NABÓR NA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

17 marca 2023


 

 

Gmina Wiązów ogłasza nabór na uczestnków programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

line

Dodatek gazowy (gaz ziemny) - refundacja podatku VAT

1 lutego 2023


Poniżej informacje na temat refundacji podatku VAT do paliw gazowych oraz dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o wypłatę refundacji VAT

Pordnik dla osób składających wniosek o wypłatę refundacji VAT

line

Informacja o dodatku węglowym

18 listopada 2022


Informacja o dodatku węglowym

line

Wzór wniosku o zakup węgla.

8 listopada 2022


Wniosek o zakup węgla

line

Zaproszenie do składania ofert

7 listopada 2022


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie zaprasza do składania ofert na świadczenie w latach 2023-2024 usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wiązów.

 

line

Informacja na temat możliwości składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych

1 sierpnia 2022


Informacja na temat możliwości składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych

line

Sprawozdania finansowe GOPS

10 maja 2022


Sprawozdania finansowe GOPS

line

Strona: