Sprawozdania finansowe GOPS

9 maja 2023


Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie

 

http://bip.wiazow.madkom.pl/m,4720,sprawozdania-finansowe.html

 

 

Rok 2018:

 

http://bip.wiazow.madkom.pl/a,19821,sprawozdania-finansowe-2018-r-gops.html

 

Rok 2019:

 

http://bip.wiazow.madkom.pl/a,20238,sprawozdania-finansowe-2019r-gops.html

 

Rok 2020:

 

http://bip.wiazow.madkom.pl/a,20709,sprawozdania-finansowe-2020r-gops.html

 

Rok 2021:

 

https://bip.wiazow.madkom.pl/a,21100,sprawozdania-finansowe-2021-rok-gops.html

 

 

Rok 2022:

 

https://bip.wiazow.madkom.pl/a,21501,sprawozdania-finansowe-2022-rok-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-wiazowie.html