Pracownicy


 

Kierownik - Iwona Bugryn

 

 

Główny Księgowy - Ewelina Kwiatkowska

Referent ds. księgowości - Paulina Zbroniec


 


 Pracownicy socjalni:

 

 


1. Marzena Misiewicz

     teren: Jędrzychowice, Jutrzyna, Kowalów, Kucharzowice, Łojowice, Stary         

     Wiązów, Wawrzyszów, Wyszonowice, Zborowice

 

2.Karina Parys-Matysiak

   teren: Bryłów, Bryłówek, Częstocice, Gułów, Janowo, Jaworów, Kalinowa,  

    Kłosów, Kurów, Miechowice Oławskie, Wawrzęcice, Witowice 

 


3. Joanna Olejnik

    teren: Wiązów: ul.  Biskupicka, Strzelińska,  Ośno


4. Michał Pryt

    teren: Wiązów - bez ul. Biskupickiej i Strzelińskiej, Księżyce, Krajno

 

 

                             

 

Sekcja świadczeń

Urszula Ruszek

Anna Dołęga

 


Zespół Interdyscyplinarny

Dorota Arcińska

Joanna Olejnik

 


Stypendia/ Karta Dużej Rodziny

Urszula Ruszek

Anna Dołęga

 

Świadczenia rodzinne/ świadczenia wychowawcze (500plus):

Mariola Chrul

Natalia Szczecina


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Natalia Szczecina

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

Anna Dołęga


Asystent Rodziny:

Mariola Chrul