Pracownicy


 

Kierownik - Iwona Bugryn

 

 

P.O. Główny Księgowy - Ewelina Kwiatkowska

Referent ds. księgowości - Paulina Zbroniec


 


 Pracownicy socjalni:

 

1. Dorota Arcińska

    teren: Wiązów, bez ulic Strzelińskiej, Biskupickiej


2. Marzena Misiewicz

     teren: Jędrzychowice, Jutrzyna, Kowalów, Krajno, Księżyce, 
     Kucharzowice, Łojowice, Stary Wiązów, Wawrzyszów, Witowice,

     Wyszonowice, 

 

3. Karina Parys-Matysiak

    
    teren: Bryłów, Bryłówek, Częstocice, Gułów, Janowo, Jaworów, Kalinowa,  

              Kłosów, Kurów, Miechowice, Ośno, Wawrzęcice, Witowice, Zborowice
              Wiązów: ul. Strzelińska, Biskupicka

 

                                  

 

Sekcja świadczeń

Urszula Ruszek

Anna Dołęga

Michał Pryt


Zespół Interdyscyplinarny

Michał Pryt


Stypendia/ Karta Dużej Rodziny /Świadczenie "Dobry start" (300plus)

Urszula Ruszek

Anna Dołęga

 

Świadczenia rodzinne/ świadczenia wychowawcze (500plus):

Mariola Chrul

Wiesława Dębosz


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Beata Gruszecka-Małek

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

Wiesława Dębosz


Asystent Rodziny:

Michał Pryt