Zaproszenie do składania ofert

7 listopada 2022


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie zaprasza do składania ofert na świadczenie w latach 2023-2024 usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wiązów.

line