Informacja o terminie składania wniosków - dodatek węglowy, dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

23 listopada 2022


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie przypomina, że termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (m.in. pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG) upływa 30.11.2022 r.