Informacja o dodatku węglowym

18 listopada 2022


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o dodatku węglowym (3.000 zł), osoby, których wniosek pozostał bez rozpoznania, mogą zgłaszać się do Tutejszego Ośrodka, w celu złożenia odpowiednich dokumentów. Prawo do dodatku węglowego otrzymają osoby, które zajmują odrębny lokal mieszkalny, z współdzielonym lub własnym źródłem ciepła.