Oferta Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień

9 stycznia 2022


GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY


DS. UZALEŻNIEŃ

 

 

Informujemy, że mieszkańcy Miasta i Gminy Wiązów mają możliwość skorzystania z

bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w Wiązowie

przy Pl. Wolności 18/1 (KUŹNIA).

W Punkcie świadczone jest wsparcie osób uzależnionych od alkoholu/substancji

psychoaktywnych.

W Punkcie świadczone jest wsparcie osób uzależnionych od alkoholu/substancji 

psychoaktywnych.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy:

  • wsparcie osób uzależnionych;

  • poradnictwo oraz wsparcie dla osób żyjących w bliskiej relacji z nadużywającymi alkoholu/ substancji psychoaktywnych;

  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;

  • wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia;

  • motywacja osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;

  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

 

 

 

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmuje


specjalista psychoterapii uzależnień mgr Janusz Łopata,


w każdy poniedziałek w godzinach od 14:30 do 16:30.

 

Szczegółowe informacje na temat Gminnego Punktu Konsultacyjnego można uzyskać


od konsultantów, Pani Małgorzaty Pluta - Przewodniczącej Gminnej Komisji


Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. 71 39 311 36 wew. 40 oraz Pani


Katarzyny Dolik- Pełnomocnika ds. profilaktyki tel. 71 39 311 36 wew. 39.