Sprawozdania finansowe

7 maja 2020


Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie

 

http://bip.wiazow.madkom.pl/m,4720,sprawozdania-finansowe.html

 

 

Rok 2018:

 

http://bip.wiazow.madkom.pl/a,19821,sprawozdania-finansowe-2018-r-gops.html

 

Rok 2019:

 

http://bip.wiazow.madkom.pl/a,20238,sprawozdania-finansowe-2019r-gops.html