Informujemy jak elektrocznie składać wnioski do GOPS

7 kwietnia 2020


 

2. Aby móc złożyć wniosek elektronicznie o świadczenia, które nie są dostępne we wnioskach udostępnionych przez bankowość elektroniczną np. o zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy także 500+ należy najpierw założyć „profil zaufany”, który będzie stanowić elektroniczne potwierdzenie tożsamości, a następnie założyć konto na portalu „Emp@tia”, za pośrednictwem którego, można wniosek przesłać bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę podawczą GOPS.

 

 

 

INSTRUKCJA:

 

 

 

Profil zaufany możemy utworzyć wybierając jedną z opcji dostępną pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Nie jest konieczna wizyta w punkcie potwierdzającym, ponieważ potwierdzenie państwa tożsamości w „profilu zaufanym” może być dokonane za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Należy wybrać opcję „załóż profil zaufany” następnie wybrać bank, w którym posiadamy bankowość elektroniczną i postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami.

 

 

 

Po utworzeniu profilu zaufanego należy przejść na stronę serwisu Emp@tia a następnie założyć konto.

 

 

 

Link do strony - https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup.

 

  • Po otworzeniu linku w celu zalogowania się lub założenia nowego konta - należywybrać opcje  "profil zaufany"- nastąpi przekierowanie do okna logowania do profilu zaufanego. Należy się zalogować. W razie otrzymania potwierdzającego kodu sms należy postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami.

  • Po zalogowaniu ukażą się dane potrzebne do utworzenia konta w serwisie "emp@tia" – dane automatycznie zostaną pobrane, w razie potrzeby trzeba będzie je uzupełnić i wybrać „potwierdź”.

  • Po utworzeniu konta w serwisie będą widoczne w "panelu ogólnym" - "wnioski elektroniczne , należy wybrać interesujący nas wniosek - np. o zasiłek rodzinny, następniepotwierdzić "ok".

  • Po ukazaniu się okna "wybierz urząd lub instytucję" należy wpisać miejscowość instytucji czyli Wiązów, następnie wybraćGminny Ośrodek Pomocy Społecznej wWiązowie.

  • Po wybraniu i zaakceptowaniu instytucji serwis przeprowadzi przez prostą kilkuetapową rejestrację wniosku, podczas której należy uzupełnić wymagane dane (np. dane dzieci).

  • Na końcu wybieramy „zaakceptuj i wyślij”, po czym wniosek trafia prosto do systemu GOPS.

 

 

 

 

 

3. Elektronicznie wnioski możemy także składać za pośrednictwem platformy ePUAP, szczegóły tu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub za pośrednictwem ZUS-PUE, szczegóły tu https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi.

 

 

 

 

 

 

 

4. Ponadto kontakt z Ośrodkiem jest możliwy telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail: gopswiazow@poczta.onet.pl

 

 

 

Telefony:

 

 

 

Pomoc społeczna, stypendia, karta dużej rodziny, 300plus:

 

71 39 313 61 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

 

508 721 636 lub 508 721 653 – przez cały tydzień (łącznie z sobotą i niedzielą) w godzinach 7.30 – 19.00

 

 

 

świadczenia rodzinne, alimentacyjne, 500plus, dodatki mieszkaniowe:

 

71 7345892lub 661 852 957– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

 

 

 

 

 

w razie dodatkowych pytań odnośnie składania wniosków, profilu zaufanego lub serwisu emp@tia prosimy o kontakt: 661 852 957.