UWAGA, osoby zainteresowane podjęciem pracy w zawodzie pracownika socjalnego!

18 lutego 2019


Prosimy o kontakt osobisty lub tel. 71 3931361, wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w zawodzie praconika socjalnego - posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu (dyplom lic. lub mgr pracy socjalnej).zapraszamy :)