Stypendium szkolne

5 września 2018


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie przypomina, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie: od 1 września do 15 września 2018 r.


Do wniosku należy dołączyć dochody netto pobrane w m-cu sierpniu 2018 r. oraz zaświadczenie o kontynuacji nauki przez dziecko.


Wnioski do pobrania w pokoju nr 6 w GOPS Wiązów, oraz w zakładce "wnioski i druki do pobrania".